اسلاید شو

روز ملی روستا مبارکباد  چاپ

تاریخ : 1393,07,14 در ساعت 15:12

15 مهرماه روز ملی روستا بر همه روستائیان شریف و عزیز  

و تولیدگران در عرصه کشاورزی و صنایع تبدیلی مبارک باد .