اسلاید شو

درخواست تسریع در پاسخ به مکاتبات  چاپ

تاریخ : 1394,02,05 در ساعت 09:07

موضوع: تسریع در تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز

سلام علیکم

                   احتراما، همانطوری که در مکاتبات قبلی به ضرورت ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت استفاده در تدوین برنامه ششم توسعه اشاره گردید . متاسفانه علی رغم مکاتبات مکرر تعداد زیادی از استانها در این خصوص اقدامی صورت نداده اند . لذا ضمن یادآوری اهمیت موضوع که مبنای شناسایی آسیب هایی است که تاکنون بدلیل مغفول ماندن کلمه امورعشایر در برنامه های گذشته می باشد و در نظر است که با آسیب شناسی تدوین مذکور محقق و در برنامه پیش بینی گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع را از دستگاههای مرتبط و اطلاعات آن استان احصاء و در اسرع وقت جهت بهره برداری به این دفتر منعکس نماید.

در ضمن لیست ارسال پاسخ و عدم پاسخ استانها جهت اطلاع ارسال می گردد. همچنین این موضوع شامل آندسته استانهایی که پاسخ ارسال ولیکن آمار و اطلاعات مورد نیاز را ارسال نداشته اند نیز مشمول می گردد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.