اسلاید شو

تسریع در ارسال گزارش تفاهم نامه ها  چاپ

تاریخ : 1394,08,24 در ساعت 10:14

همکار گرامی و مسئول ساماندهی و هماهنگی امور عشایر استان

 موضوع: تسریع در ارسال پاسخ

سلام علیکم

                  پیرو نامه های شماره 7607/120مورخ 14/06/94 و شماره 7371/120 مورخ 08/06/94 در خصوص گزارش عملکرد تفاهم نامه های منعقده با سایر دستگاهها در سال 1393 و مهلت تعیین شده در مفاد آنها، متاسفانه علی رغم گذشت قریب به دو ماه از درخواست ، گزارشی از آن استان واصل نشده است . خواهشمند است با توجه به جدول پیوست ذیل مراتب را بررسی و نتیجه را تا پایان وقت اداری 27/08/94 به این دفتر ارسال دارند.

شایان ذکر است عدم ارسال پاسخ به این نامه نبود عملکرد آن استان تلقی و در ارزیابی پایان سال استان منظور خواهد شد.  

در ضمن در همین زمینه طی نامه شماره 10938/120 مورخ 1394/08/24 با استان مکاتبه گردیده است.  

 

جدول تفاهم نامه ها و استانهای فاقد گزارش ستاره دار

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.