اسلاید شو

درخواست گزارش آنی  چاپ

تاریخ : 1394,10,09 در ساعت 11:52

                 احتراما ، با عنایت به بند 4 مصوب 20/10/1393 شورای عالی عشایری ایران به شماره 33779/020 مورخ 15/11/93، و با توجه به تشکیل عن قریب جلسه این شورا در روزهای آتی ، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ارسال گزارش عملکرد شوراهای عشایری(استانی و شهرستانی) آن استان برابر جدول ذیل تا پایان و قت اداری 14/10/94 بصورت نمابر آنی اقدام عاجل بعمل آورند. شایان ذکر است که پاسخ به این نامه در مهلت تعیین شده (اعم از اینکه آن استان عملکرد داشته یا نداشته) الزامی می باشد.    

نوع شورا

(ازتاریخ15/11/93لغایت29/12/93)

(ازتاریخ 1/1/94  لغایت 10/10/94)

تعداد

تشکیل جلسه

تعداد

 مصوبات

تعداد

 تشکیل جلسه

تعداد

 مصوبات

شورای عشایری استان

شورای عشایر شهرستان

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.