اسلاید شو

تسریع در پیگیری و ارسال آمار و اطلاعات درخواست شده برای برنامه ششم توسعه  چاپ

تاریخ : 1394,01,17 در ساعت 14:22

 تسریع در پیگیری و ارسال آمار و اطلاعات درخواست شده برای برنامه ششم توسعه

سلام علیکم 

 احتراما ، با عنایت به محدودیت زمانی و نیاز به آمار و اطلاعات لازم بمنظورتدوین برنامه ششم توسعه و 

 مکاتبات انجام یافته مشروحه ذیل در این رابطه با آنمدیریت و انتظار  اعلام پاسخ در زمان مقرر 

 ،خواهشمند است دستور فرمائید در پاسخبه نامه های یاد شده تسریع بعمل آورند.

شماره نامه

تاریخ

موضوع درخواستی

15389/120

11/12/93

آمار و اطلاعات بیمه مرتبط با عشایری که تحت پوشش بیمه سلامت ایران (خدمات درمانی) می باشند

15390/120

11/12/93

اطلاعات عملکرد شرکتهای تعاونی عشایر استانها در رابطه با بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر

15420/120

2012/93

اطلاعات مربوط به بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر

15972/120

2012/93

اطلاعات امور تامینی و انتظامی

16002/120

20/12/93

آمار و اطلاعات امور بهداشتی ، درمانی و آموزشی

16059/120

23/12/93

اطلاعات و آمار مربوط به امور فرهنگی و تبلیغی

16318/120

26/12/93

اطلاعات و آمار شوراهای اسلامی تیره های عشایری

16469/120

27/12/93

اطلاعات و آمارگردشگری

16470/120

27/12/93

اطلاعات و آمار امور ورزشی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.